Nurty artystyczne

Prądy artystyczne: Impresjonizm, Jugendstil, Neoromantyzm, Symbolizm

Główne prądy artystyczne na przełomie XIX i XX wieku:

Impresjonizm

 • Sztuka wrażenia, nastroju
 • Odtwarzanie przelotnych momentów, skupienie na codzienności, naturze
 • Subiektywizm, uchwycenie momentu – świat jako kłębek wrażeń jednostki
 • Dynamizm, obrazy pełne napięć i ruchu, odzwierciedlenie odczuć za pomocą kolorów, efektów dźwiękowych
 • Fragmentaryczność, opisowość, chaotyczna zmienność
 • Szkice, nowele, liryka, dramaty jednoaktówki
 • Przedstawiciele: Paul Cezanne, Eduard Monet, Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke

Jugenstil

 • Chęć zmiany kształtu rzeczywistości
 • Celem piękno, innowacyjność, funkcjonalność
 • Ornamentyka, dekoracyjność, symetria, faliste linie, w Austrii również linie proste, bryły geometryczne
 • 1897 stowarzyszenie artystyczne “Sezession” – nazwa stylu: secesja wiedeńska
 • Tematy: młodość, wolna erotyka, dążenie do piękna, taniec
 • Motywy: rośliny, flamingi, typy kobiece: Famme Fatal, Famme Enfant (kobieta-dziecko)
 • Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Otto Wagner, Gustav Klimt

Neoromantyzm

 • Reakcja na literaturę naturalizmu i industrializację
 • Związek z tradycją, czerpanie z tematyki i motywów romantyzmu: sag, mitów, baśni, historii religijnych
 • Fascynacja średniowieczem i renesansem włoskim
 • Idealizm, skupienie na indywidualnym wnętrzu, irracjonalizm uczuć, przedstawienie świata tajemnic i magii, ludowość
 • Brak manifestu, określonej grupy i celów
 • Hugo von Hofmannsthal, Reiner Maria Rilke, Herman Hesse, Stefan George

Symbolizm

 • Mocna reakcja na naturalizm
 • Powstał w latach 80. XIX wieku w Paryżu, brak jednolitej grupy
 • „Blätter für die Kunst” (1892-1919) – manifest sztuki w oderwaniu od codzienności, estetyka zamiast krytyki socjalnej, żądanie uduchowionej sztuki, „sztuki dla sztuki”, antymieszczańskie nastawienie – artystyczny krąg Stefana George
 • Świat materialny fasadą, pod którą kryje się prawdziwa, idealna rzeczywistość – sztuka pośredniczką między tymi dwoma poziomami
 • Symbol stanowiący metaforę stanów i wrażeń niedających się ująć słowami, metafory, synestezja, hermetyzm językowy
 • Tajemniczość, przeczucie, transcendencja, aluzyjność, wyobraźnia czytelnika
 • Celem zbliżenie się do własnej istoty
 • Elementy u Reinera Marii Rilkego i Hugo von Hofmannsthala

Comments are closed.